Skip to main content

FAIR handleplan 2024

Handlingsplanen (2024) for den nationale strategi for data management baseret på FAIR principper er klar.
By
22/05/2024 13:05
Billede
DM kloder FAIR
Foto: iStock

FAIR arbejdsgrupperne har udarbejdet deres handlingsplaner frem til 2025. Seks arbejdsgrupper skal arbejde med henholdsvis politikker, infrastruktur, finansiering, kompetencer, sikkerhed og datas værdi i relation til efterlevelse af FAIR Principperne. Der er formuleret mål og handlinger til de 17 indsatsområder som og kan læses her.

FAIR landskabet i Danmark

Landskabet for FAIR ændrer sig, udvikler og modner sig, både i Danmark og i resten Europa. Indsatsområderne og handlingerne afspejler behovet for at følge med i de forskellige områder både nationalt og internationalt, som i sidste ende vil kunne styrke samarbejdet i forskningen på tværs af landegrænser.

Nogle områder modner sig langsomt i takt med lokale og nationale forhold, f.eks. nationale data management kompetencecentre, som der nu er en håndfuld af i Europa, eller en begyndende øget opmærksomhed på datas værdi, som relaterer til mulige fremgangsmåder for politikker angående langtidsbevaring. Andre områder er i fuldt flor i forskellige sammenhænge, f.eks. på sikkerhedsområdet. Bidraget til handlingsplanen har i sikkerhedsgruppen givet anledning til udfoldelse af et komplekst landskab, da sikkerhedsaspekter for FAIR data, skal tænkes sammen med mange øvrige initiativer inden for cyber- og informationssikkerhed på universiteterne.

Arbejdsgruppernes årsrapport kommer ultimo 2024

Implementering af FAIR principperne involverer forskellige aktører, som arbejder med de relevante områder. Arbejdsgruppernes årsrapport, som udkommer i slutningen af 2024, vil bidrage med et overblik over FAIR landskabet både nationalt og internationalt inden for områderne samt anbefalinger til best practices og nye muligheder at anskue FAIR landskabet i Danmark på.