Skip to main content

24 timer der cementerer Front Office engagement

Den 6. og 7. maj 2024 var universiteternes Front Office-repræsentanter samlet i Kolding med fokus på Front Office-funktionen og de nye Data Management-tjenester.
By
30/05/2024 12:05
Billede
Front office
Foto: Privat

Det sker i Kolding, fristes vi til at sige! Et tætpakket program med både inspiration udefra og vigtige punkter til debat skabte et godt udgangspunkt. Men det var intet at sammenligne med det utroligt store engagement, virketrang, spørgelyst og vilje til fremdrift, som vi mødte fra alle deltagere.

Front Office-funktionen i fokus

Hvordan fungerer de enkelte Front Office-funktioner? Hvordan kan DeiC bedst muligt understøtte på tværs, så vi i fællesskab opnår den bedst mulige support af forskerne? En tour-de-table og et oplæg fra DeiC viste stor efterspørgsel fra Front Office på vidensdeling, støttematerialer, dokumentation og træning (specielt i forhold til de nye Data Management-tjenester), hjælp til onboarding af nye Front Office medarbejdere og kompetenceopbygning i forhold til at kunne tage information om DeiC services videre til forskerne. Det blev besluttet, at DeiC leverer materialer, som Front Office kan tilpasse, både generel information og helt specifik information om de enkelte tjenester. Det blev også besluttet at etablere en online møderække specifikt til information og erfaringsudveksling om udrulning af de nye Data Management-tjenester, så Front Office har et forum for information og spørgsmål samtidig med, at Front Office kan få inspiration fra hinanden om, hvordan de gør i praksis. Desuden vil DeiC arbejde videre på at gøre information tilgængelig ”on demand”, så den senest opdaterede information kan findes centralt.

De nye Data Management-tjenester

Vi er nu langt i etableringen af DeiC Dataverse. Vi holder planen og nu, hvor de danske universiteter står for at skulle implementere DeiC Dataverse-tjenesten, var det spændende at høre om de erfaringer, som Holland har gjort sig i udrulningen af deres DataverseNL. Spørgelysten var stor, og Marion Wittenberg, Service Manager for DataverseNL, DANS (Centre for expertise & repository for research data), delte flittigt ud af sin store viden om både proces og implementering af tjenesten. Vi fik mange, gode og vigtige input til, hvordan man rent praktisk arbejder med et TDR – Trusted Digital Repository , hvor man kan registrere, publicere og dele forsknings-metadata, der blandt andet skal kunne citeres i forskningsartikler med unik, persistent reference (Persistent Identifier - PID).

Vi fik en plan for den fremadrettede proces for DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage, hvor vi helt efter planen åbner for Front Offices 1.7.24, og efter et test-kvartal frem til 1.10.24 er vi klar til drift. I den forbindelse var der stor efterspørgsel efter use cases, som kan illustrere set-op, roller og rettigheder, f.eks. når man arbejder med eksterne og erhvervssamarbejder.

Alt i alt 24 timer, der for alvor viste, at der virkelig er dybt engagerede personer på universiteternes Front Offices, som lægger alle kræfter i, at samarbejdet med DeiC, og især i øjeblikket udrulningen af de nye Data Management-tjenester, virkelig bliver en succes. Tusind tak for det.

 

Mere information

Læs mere om DeiC Dataverse her: https://deic.dk/da/data-management/data-management-tjenester/DeiC-Dataverse

Læd mere om DeiC Storage og DeiC Sensitive Storage: https://deic.dk/da/data-management/data-management-tjenester/DeiC-Storage-og-DeiC-Sensitive-Storage