Skip to main content

Nytårshilsen fra DeiC

2022 har budt på en lang række resultater i udviklingen af det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur - og en række nye strategiske indsatsområder for 2023-2025 er defineret.
By
05/01/2023 13:01
Billede
Billede af fyrværkeri
Foto:Colourbox

Vi vil gerne benytte udsendelsen af årets første nyhedsbrev fra DeiC til at ønske jer alle et rigtigt godt nytår og takke for samarbejdet i 2022.

2022 har budt på en lang række resultater i udviklingen af det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur.

Vi fik gennemført de to første ansøgningsrunder om nationale HPC ressourcer, og glæder os i det hele taget over den stigende antal af brugere på de nationale HPC anlæg og på den danske del af EuroHPC LUMI. 

DeiCs bestyrelse valgte leverandørerne af to datalagringsinfrastrukturer, der idriftsættes i løbet af 2023, og organisationen har i løbet af året sekretariatsbetjent arbejdet med implementeringen af den nationale datamanagement strategi baseret på FAIR. Begge dele er med til  at gøre det muligt for danske forskere at deltage i de europæiske aktiviteter omkring European Open Science Cloud (EOSC).

Forskningsnettet har som sædvanlig leveret en stabil drift af nettet og igen i 2022 øget antallet og kapaciteten på forbindelserne rundt om i landet.

Havde vi forventet et væsentligt fald i antallet af brugere af Zoom-tjenesten som følge af at flere efter Covid-19 nedlukningerne vendte tilbage til kontoret, så må vi erkende, at det ikke har været tilfældet. Brugerne har taget videomøder og Zoom til sig som et godt redskab i det daglige arbejde.

Den 26.-27. oktober 2022 holdt vi årets DeiC konference og kunne glæde os over stor tilslutning og engagerede deltagere. Vi glæder os til at byde jer velkommen til dette års konference, som vi forventer at holde den 7. – 8. november 2023

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i 2022 arbejdet på en bekendtgørelse om DeiCs opgaver og organisering, som vil blive udgivet i 2023. Vi ser frem til at den foreligger og er med til at gøre det lettere for DeiC at handle på samarbejdets vegne. 

DeiCs bestyrelse definerede i oktober 2022 en række nye strategiske indsatsområder for 2023-2025. Vi glæder os til at komme i gang med arbejdet, der blandt andet har et stort fokus på øget nationale vidensdeling og kompetenceudvikling inden for både HPC og datamanagement.

Se de nye indsatsområder her: https://www.deic.dk/da/om-deic/strategi

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer i 2023 om at give de danske forskere adgang til digital forskningsinfrastruktur til forskning og uddannelse på højt internationalt niveau.

Godt nytår

Bestyrelsesformand John Renner Hansen & Direktør Gitte Kudsk