Skip to main content

Ny leder af DeiC sekretariatet

Camilla Johansson er per 1. maj 2024 ansat som leder af sekretariatet i DeiC.
By
06/05/2024 12:05
Billede
iStock people grøn
Foto: iStock

Som ny leder af sekretariatet i DeiC skal Camilla lede den administrative stab og holde et vigtigt overblik over økonomi og projekter samt arbejde tæt sammen med chefgruppen:

”Et vigtigt fokus i starten bliver at skabe et godt samarbejde først og fremmest med medarbejderne i sekretariatet men selvfølgelig også på tværs af afdelingerne i DeiC. At holde overblik over økonomien og de forskellige projekter og at bidrage til de andre administrative områder er også vigtige opgaver”.

Billede
Camilla billede
Foto: Privat

 

Camilla har i de sidste 15 år arbejdet på forskningscenteret Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet, hvor hun har arbejdet med HR, arbejdsmiljø, økonomi og ledelse – senest i en stilling som sekretariatsleder.

Foruden et godt match i forhold til de konkrete opgaver og ansvarsområder, var DeiCs mission også en vigtig faktor for Camilla, da hun valgte at søge stillingen:

”Dansk forskning befinder sig på et meget højt niveau og har vigtig samfundsmæssig impact både nationalt og internationalt. Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og DeiCs arbejde for at tilbyde forskerne på de danske universiteter de bedste vilkår for avanceret digital teknologi og infrastruktur bliver dermed vigtigere og vigtigere, for at styrke dansk forsknings konkurrencedygtighed. DeiCs samfundsmæssige betydning gør for mig DeiC til en meget attraktiv arbejdsplads, og jeg ser en vigtig rolle i at udvikle et effektivt og smidigt sekretariat, som kan understøtte DeiCs mål og strategier bedst muligt”.

Med mange års erfaring fra universitetssektoren har Camilla indgående kendskab til DeiCs vigtigste stakeholdere, som hun vil sætte i spil i sin nye rolle, og herudover vil hun bruge sine kompetencer inden for ledelse, trivsel og arbejdsmiljø: 

”Jeg har et stort fokus på medarbejdertrivsel og på at skabe et miljø, hvor medarbejderne får de bedste mulighed for at løse deres opgaver bedst muligt og udvikle sig. Som leder af sekretariatet bliver det vigtigt for mig at tage imod feedback og forslag til forbedring – og fremfor alt at have modet til at handle på tingene”.

Når Camilla ikke er på arbejde, prioriterer hun tid med familie og venner. Hun finder energi og ro i naturen og sørger derfor for at finde tid til at opholde sig der.

Velkommen til Camilla!