Skip to main content

Direktør Gitte Kudsk er ny chair i NORDUnet Board of Directors

Som forperson i NORDUnets bestyrelses skal Gitte Kudsk stå i spidsen for at sætte fremtidens strategiske retning for NORDUnet.
By
07/05/2024 10:05
Billede
Gitte pressefoto
Foto: Pernille Bille Tvedt

På NORDUnets generalforsamling den 25. april 2024 er DeiCs Direktør Gitte Kudsk valgt som ny forperson for NORDUnet bestyrelse med en mandatperiode på to år.

NORDUnet er et fælles statsligt ejet aktieselskab mellem Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland. I Danmark ejes aktierne af Uddannelses- og Forskningsministeriet. NORDUnet leverer internationale højhastighedsforbindelser til forskningsnettene i landene. Ligeledes er NORDUnet forum for nordisk samarbejde inden for forskningsnetværk og e-infrastruktur.

NORDUnets vedtog i efteråret 2023 en ny strategi, der lægger vægt på at styrke det nordiske samarbejde, og for Gitte Kudsk bliver en af de centrale opgaver i den kommende periode at sikre implementeringen og tilslutningen til denne:”Jeg ser frem til, i samarbejde med mine nordiske bestyrelseskollegaer at tage fat på de vigtige opgaver der ligger foran os, med det mål at skabe optimale betingelser for dansk og nordisk forskning”.

Hun understreger, at NORDUnets arbejde er af central betydning for dansk forskning:

”Danmark og det danske forskningsnet er – ligesom de øvrige nordiske lande, relativt små spillere i en politisk sammenhæng, og et stærkt samarbejde på tværs af de nordiske lande giver en langt større stemme og mulighed for at fremme de nordiske dagsordener i europæisk og global sammenhæng”.

Læs mere: Change of guard at the NORDUnet Board of Directors - NORDUnet