Skip to main content

Dashboard for institutioner

Aalborg Internationale Kollegium 4-616
Aalborg Universitet
Aalborghus Kollegiet
AALK - Aalborg Kollegiet
Aarhus Business College
Aarhus Sports Kollegium
Aarhus Universitet
ABK-net
Alabu Bolig
AMU-Vest
Bikuben Kollegiet 4-612
Bikuben Kollegiet, 4-306
Blegkilde Kollegiet 4-617
Boligselskabet Sjælland
C. W. Obel Kollegiet
Capnova A/S
Carlsberg Breweries A/S
Copenhagen Business School
D.S.I. Nobel Kollegiet 109-641
D.S.I.Sauers Kollegiet 4-611
Danatel Netdrift ApS
Danmarks Blindebibliotek- NOTA
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser
Dannebrogskollegiet
De Unges Almen Boligselskab
Dell Danmark
Delta Danske Elektronik,Lys og Akustik
Den Selvejd Inst Kvintuskollegiet
Designskolen Kolding
Det Jyske Musikkonservatorium
Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Det Kongelige Bibliotek
Det Kristne Gymnasium
Det Nye Emdrupborgkollegium
Det Obelske Jubilæumskollegium
DFM
Digitaliseringsstyrelsen
Dimension Data
DMI, Danmarks Meteorologiske Institut
Dronninglund Gymnasium
DTU
EA Copenhagen Business
Educant Aps
Egmont H. Petersens Kollegium
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademiet Lillebælt
Espergære Gymnasium og HF
EUC Sjælland
EUC-Nord
Fonden Roskilde, Kollegieboliger
Fonden Syddanske Forskerparker
Force Technology
Foreningen Kollegienet Odense
Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser
Frankrigsgade Kollegiet
Fredericia Maskinmesterskole
Frederikshavn Gymnasium & HF
Frederikssund Gymnasium
Friskolen I Viborg
FSB bolig
G.A. Hagemann kollegiet
Grenaa Gymnasium
Grundfos Kollegiet i Århus 5-531
Grundtvigsk Forum,Vartovkollegie
Haarby Efterskole
Handelsfagskolen
Herningsholm Erhversskole
Himmerland Boligforening
Hotel og Restaurantskolen
Háskóli Íslands
Hørhuskollegiet
IBA Erhvervsakademi Kolding
IDUN - kollegiet
IKAS
Industri - Kollegiet
International Business College
IT afdelingen Hørsholm
IT- Universitetet i København
itslearning Danmark A/S
KKIK
Kunstakademiets Billedkunstskoler
København Nord
Københavns Erhvervsakademi
Københavns Maskinmesterskole- og El-installatørsko
Københavns Universitet
Københavns Universitets Boligf.
Køge Handelsskole
Københavns Universitet
Langager Kollegiet 109-635
Lautrupgård Kollegiet
Limfjordskollegiet 4-641
Marselisborg Gymnasium
MEDCOM
Medical Prognosis Institute
Mercantec
Myrdal Kollegiet 5-651
NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmi
NordForsk
Nordjysk Kollegium 4-614
NORDUnet A/S
Otto Mønsteds Kollegium i Aarhus
Paderup Gymnasium
Pharmakon A/S
Professionshøjskolen Absalon S/I
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen UC SYD
Regensen Kollegiet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Rosborg Gymnasium & HF
Roskilde Universitetscenter
Rungsted Gymnasium
Sankt Birgitta Skolen
Sigurd Schytz Kollegiet
Silkeborg Business College
SIMAC
Skanderborg Gymnasium
Skive Handelsskole
Social & Sundhedsskolen
Soranernes Hus
Spar Nord Huset
Statens Arkiver
Statens IT
Statens Museum for Kunst
Studentergården Selvejende Institution
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for It og Læring
Svendborg Tekniske Gymnasium
Syddansk erhversskole
Syddansk Universitet
Teknisk Skole Silkeborg
Teknologisk Institut
Tietgenkollegiet
UCN
Uddannelses- og Forskningsministeriets IT
Universitetskollegiet Aalborg 109-702
University College Capital
University College Lillebælt
Valkendorfs Kollegium
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
Vendia Kollegiet 109-640
Vet. Og Landbohøjskole Kollegiet
VIA University College
Virum Gymnasium
Viva Bolig
Vollertsen Kommunikation
Vordingborg Gymnasium & HF
VUC Storstrøm
Zealand Business College
Århus Maskinmesterskole
Århus Social & Sundhedsskole
Øresundskollegiet
Øster Vold Kollegiet 4-206
Østerskov Efterskole
Revised
03 Nov 2022